O nas - Wyszkoleni
O nas

Wyszkoleni to zespół ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie organizacji szkoleń i przekazywania wiedzy z różnych dziedzin. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia trenerskie potwierdzone certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów.

Dotychczas przeprowadzone szkolenia z zakresu szkoleń rozwojowych obejmowały zagadnienia z komunikacji, planowania sobą w czasie, zarządzania zespołami, budowanie pewności siebie, sprzedaży.  Organizując szkolenia stawiamy na wysoki poziom przekazywanej wiedzy oraz zadowolenia klienta.

Organizowaliśmy szkolenia:

  • Ochrona danych osobowych (RODO) w oparciu o własny program szkoleniowy, którego celem jest nie tylko przekazanie wiedzy merytorycznej, ale także w oparciu o konkretne przykłady i metody szkolenia uwrażliwienie uczestników na ważność danych i niebezpieczeństwa kradzieży tożsamości w XXI w.
  • Komunikacja wpływu – nauka słuchania i mówienia ze zrozumieniem dla drugiej osoby. Przekazywanie wiedzy w sposób, aby pracownik, wspólnik przyjął nasze argumenty, a nie odrzucał jako niezrozumiałe. Szkolenie dla menadżerów niezbędne przy delegowaniu obowiązków.
  • Budowanie pewności siebie -przełamywanie barier aby pewniej realizować cele firmy i sprostać zadaniom, które wewnętrznie wydają się trudne. Pewność siebie w przedsiębiorstwie to siła napędowa, która umożliwia realizację ambitnych celów.
  • Budowanie zespołów w firmie – szkolenie dla menadżerów, którzy zarządzają grupami ludzi. Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów jest zadaniem przełożonego, którego dobra realizacja jest gwarancją sukcesu i pracy na niższym poziomie stresu.
  • Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie – szkolenie dla menadżerów i pracowników, których praca polega na realizacji wielu zadań ze zróżnicowanym poziomem złożoności i ważności w oparci o zasoby ludzkie i ograniczony czas.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na kolejne szkolenia.