Budowanie zespołu - Wyszkoleni ...
Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

1.699

Szkolenie ukierunkowane na poznanie własnego zespołu, rozwiązanie wewnętrznych konfliktów oraz scalenie go w prawdziwy team.

Zarządzanie kryzysowe

1.699

Dodaj do koszyka

Szkolenie ukierunkowane na poznanie własnego zespołu, rozwiązanie wewnętrznych konfliktów oraz scalenie go w prawdziwy team.
Szkolenie które, ma na celu sprawić aby uczestnicy podczas dobrej zabawy poczuli się jak zespół, który działa w jednym kierunku i potrafi rozwiązywać konflikty, które pojawiają się na jego drodze, zarówno te wewnętrzne, jak i te zewnętrzne.

W szkoleniu tym występuje możliwość uczestnictwa dodatkowego trenera, którego rolą jest z uwagą obserwuje dynamiki, które pojawiają się w zespołach oraz poszczególnych uczestników, co powoduje iż to szkolenie jest doskonałym narzędziem do zarządów aby zdiagnozować swój team.

Szkolenie przeznaczone dla zespołów minimum 8 osobowych.

 

Czas trwania szkolenia: 2dni/16h

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Jeżeli chcesz zobaczyć harmonogram szkolenia, zostaw maila, a za moment Ci go wyślemy !    Wyszkoleni.

    Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.