Efektywna komunikacja oraz delegowanie zadań i uprawnień - Wyszkoleni
Efektywna komunikacja oraz delegowanie zadań i uprawnień

Efektywna komunikacja oraz delegowanie zadań i uprawnień

2.900

Efektywna komuniacja

2.900

Dodaj do koszyka
Kategorie:

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na sposób komunikacji między poszczególnymi osobami dla poprawy jej funkcjonowania na rynku, zapoznanie z konkretnymi zadaniami, za które działy odpowiadają oraz umiejętne delegowanie zadań-Akademia Menadżera

Efekty uczenia się

Po zakończeniu usługi uczestnik

Wiedza:

 1. Definiuje zasady efektywnej komunikacji.
 2. Rozróżnia zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
 3. Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
 4. Ma wiedzę na temat poprawnego pisania (ortografia, gramatyka, interpunkcja itd.)
 5. Rożróżnia różne sposoby przekazywania informacji.
 6. Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.

Umiejętności:

 1. Wypowiada się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
 2. Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami,
 3. Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości,
 4. Definiuje sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę
 5. Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat
 6. Komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

Kompetencje społeczne:

 1. Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 2. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
 3. Etyczne postępowanie.
 4. Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.