Style osobowości oraz działania FRIS dla firm - Wyszkoleni ...
Style osobowości oraz działania FRIS dla firm

Style osobowości oraz działania FRIS dla firm

1.844

FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Audyt i diagnoza potencjału pracowików

1.844

Dodaj do koszyka

FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.