Komunikacja wpływu - Wyszkoleni
Komunikacja wpływu

Komunikacja wpływu

3.600

Fris style myślenia i działania

3.600

Dodaj do koszyka

Zaawansowane szkolenie mocno poszerzające pojęcie komunikacji, zmieniające postrzeganie świata i bieżącej rzeczywistości.
Przewrotny temat szkolenia, który sugeruje iż będziesz mieć wpływ na innych, zostanie odczarowany i dowiesz się w jaki sposób mieć wpływ na komunikację innych osób aby mówić w ich języku i aby zawsze rozumieli co do nich mówisz.

Siła „Ja” w procesie wywierania wpływu

Mapy myślenia – pułapki komunikacyjne

 • Informacje o podmiocie świadczącym usługę
 • Cel usługi
 • Szczegółowe informacje o usłudze
 • Rola przekonań w psychologii. Pułapki myślenia
 • Znaczenie mechanizmów myślowych
 • Percepcja jako proces. Siła percepcji
 • Uświadomienie sobie potrzeb i obaw innych osób
 • Tyrania negatywnego postrzegania. Filtry
 • Rola postaw, nawyków i przyzwyczajeń w decyzjach podejmowanych przez Klientów

Wiara w siebie

 • Analiza osobista pod kątem osobowości, indywidualności, temperamentu
 • Jak konstrukcja psychiczna wpływa na motywację i komunikację.
 • Działanie mózgu i emocje

Rola inteligencji emocjonalnej EQ w wywieraniu wpływu

 • Ewolucja emocji w procesie przekonywania
 • Przydatne umiejętności społeczne w przekonywaniu strony
 • Potęga języka – wzbogacone porozumienie się
 • Metody wpływania nie wprost
 • Argumentacja emocjonalna a argumentacja logiczna / odwołująca się do faktów

Siła komunikacji w procesie wywierania wpływu

Porozmawiajmy – podstawowe informacje na temat komunikacji

 • Umiejętność porozumiewania się z innymi – klucz do sukcesu
 • Co to jest komunikacja skuteczna?
 • Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy, komunikując się z innymi
 • Model procesu komunikacyjnego oraz najważniejsze zasady.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna
 • Neurolingwistyczny model komunikacji – indywidualne różnice percepcji rzeczywistości i ich konsekwencje
 • Systemy reprezentacji – model strukturalizowania i przekazywania komunikatów

Słucham i słyszę – aktywne słuchanie

 • Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
 • Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie, dopytywanie)
 • Skuteczne słuchanie. Jak słuchać, żeby inni chcieli z nami rozmawiać
 • Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem
 • 4 uszy Von Thuna

Siła technik perswazji w procesie wywierania wpływu

Przekonywanie i wywieranie wpływu

 • Cechy a korzyści twojej propozycji dla rozmowcy
 • Prezentowanie oferty językiem korzyści
 • Podkreślanie punktu widzenia rozmówcy i zrozumienia jego interesów
 • Reguły Cialdiniego
 • Techniki i narzędzia wpływu
 • Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu poprzez dostrojenie

Subiektywność postrzegania

 • Filtry
 • Metaprogramy

Prawa perswazji czyli podstawowe mechanizmy wywierania wpływu

 • Rola perswazji w negocjacjach
 • Przekonywanie się jako proces nieświadomy i głęboko emocjonalny
 • Jak poruszyć emocje – „Czuję, że muszę to mieć” – czyli jak właściwie zbudować nastrój przekonywania
 • Popychanie do przekonania – pomoc w „wyprodukowaniu” logicznego uzasadnienia – „magia słów”
 • Metafora

Co potem? Proces zmiany osobistej

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
 • Plan zmiany osobistej

 

Czas trwania szkolenia: 2dni/16h

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.