Łańcuch dostaw i abc produktywności w firmie. - Wyszkoleni
Łańcuch dostaw i abc produktywności w firmie.

Łańcuch dostaw i abc produktywności w firmie.

5.00030.000

SKU: N/A Kategorie:

Co wprowadzimy do Twojej Firmy

Wielozadaniowość
– Multitasking i Samodyscyplina
– Nawyki produktywności i antyproduktywności
– Jak tworzą się nawyki i jakie są ich uwarunkowania
– ćwiczenia praktyczne

Planowanie strategiczne produktywności cz.1
– Wskaźniki wydajności – krzywa wydajności, prawo Parkinsona
– Wskaźniki i metody efektywności
– Planowanie strategiczne
– Cele strategiczne

Planowanie strategiczne produktywności cz.2
– Matryca Eisenhowera – elastyczność w działaniu
– Metoda D.Allena
– Prawo Pareta
– Metoda SMART
– Przeglądy zadań
– ćwiczenia praktyczne

Budowanie własnego systemu pracy
– Autodiagnoza swojego stylu pracy
– SWOT własnej produktywności
– Własny styl komunikacji wpływający na własną produktywność i skuteczność pozostałych
członków zespołu
– Czynniki wpływające na percepcję informacji
– Metody koncentracji i uważności
– Cykl Deminga w praktyce
– ćwiczenia praktyczne

Dzień drugi

Łańcuch dostaw – wprowadzenie
– czym jest łańcuch dostaw
– Cele łańcucha dostaw
– Podmioty łańcucha dostaw – dostawca, odbiorca, klient

Zasady zarządzania łańcuchem dostaw
– szybkość działania
– Harmonizacja działań na poszczególnych ogniwach
– Zapewnianie przepływu informacji pomiędzy współpracującymi jednostkami w odpowiedniej
formie, miejscu i czasie
– poznanie i zrozumienie oczekiwanych wyników współpracy
– tworzenie wartości dla interesariuszy

Metody stosowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw cz.1
– LM (Lean management)- zarządzanie wyszczuplające
– QR (Quick Response)- szybka reakcja
– AM (Agile Management)- zarządzanie elastyczne

Metody stosowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw cz.2
– TQM (Total Quality Management)- kompleksowe zarządzanie jakością
– TBM (Time Based Management)- zarządzanie czasem
– Ćwiczenia praktyczne