Negocjacje w praktyce - Wyszkoleni ...
Negocjacje w praktyce

Negocjacje w praktyce

2.700

Negocjacje w praktyce

2.700

Dodaj do koszyka

Czego dowiesz się na szkoleniu:

 1. Konflikt –czym jest i czym się cechuje
 2. Komunikowanie się w sytuacji konfliktowej, sposoby rozwiązywania konfliktów

3 Warunki efektywnego porozumiewania się, sztuka przyjmowania perspektywy rozmówcy, metody aktywnego słuchania

 1. Style negocjacyjne
 2. Metody porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów
 3. Zarządzanie konfliktem
 4. Negocjacje – cechy, etapy, rodzaje, typy negocjatorów
 5. Higiena psychiczna w przebiegu negocjacji

9 Kryteria oceny negocjacji, kryteria wyboru strategii

 1. Jak zarządzać emocjami i konfliktem w negocjacjach?
 2. Strategie i typy negocjacji
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów w negocjacjach
 4. Konstruowanie porozumienia
 5. Podsumowanie szkolenia
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.