Sprzedaż i negocjacje handlowe - Wyszkoleni
Sprzedaż i negocjacje handlowe

Sprzedaż i negocjacje handlowe

2.700

Sprzedaż i negocjacje

2.700

Dodaj do koszyka
Kategorie:

Poznaj, żeby zrozumieć – Typologia Klienta

Typologia wg kolorów
Typologia – osobowości, temperamenty
Wykorzystanie typologii w sprzedaży i obsłudze Klienta
Wiek Klienta ma znaczenie – Generacja X, Y, Z

Charakterystyka i decyzje zakupowe pokolenia Z

Charakterystyka i decyzje zakupowe pokolenia Y
Charakterystyka i decyzje zakupowe pokolenia X
Wielopokoleniowość – różnice w komunikacji
Wykorzystanie wielopokoleniowości w sprzedaży i obsłudze Klienta
Savoir-vivre w sprzedaży i obsłudze Klienta

Standardy obsługi klienta w gastronomii i hotelarstwie
Komunikowanie się w negocjacji i sprzedaży

Warunki efektywnego porozumiewania się, sztuka przyjmowania perspektywy rozmówcy, metody aktywnego słuchania (prezentacje, ćwiczenia, chat, testy, współdzielenie ekranu)

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży
Sprzedaż improwizowana
Style negocjacyjne (prezentacje, ćwiczenia, chat, testy, współdzielenie ekranu)

Negocjacje – cechy, etapy, rodzaje, typy negocjatorów (prezentacje, ćwiczenia, chat, testy, współdzielenie ekranu)