Standaryzacja i budowanie procedur - podejście procesowe na stanowiskach pracy - Wyszkoleni
Standaryzacja i budowanie procedur – podejście procesowe na stanowiskach pracy

Standaryzacja i budowanie procedur – podejście procesowe na stanowiskach pracy

6.00035.000

ilość stanowisk
Choose an option
Standaryzacja procedur

6.00035.000

Dodaj do koszyka
SKU: N/A Kategorie:

Wprowadzenie do standaryzacja
– Czym jest standaryzacja?
– Fundamenty standaryzacji – wartości, misja, wizja firmy
– Ćwiczenia praktyczne

Sukces
– Jakie są filary sukcesu naszej firmy
– Jak komunikować o wizji firmy tak aby wszyscy chcieli za nią podążać

Procesy i procedury
– Zasady budowania procesów i procedur
– Ustalanie priorytetów – zarządzanie strategiczne
– Jak dobrze sobie i wszystkim pozostałym współpracownikom sprzedać standardy i procedury

Standaryzacja w firmie
– Standaryzacja a realizowane procesy funkcjonowania organizacji na wszystkich jej szczeblach i działach
– Standaryzacja a jakość produkcji i obsługi
– Standaryzacja a redukcja kosztów
– Standaryzacja a procesy komunikacji
– Ćwiczenia praktyczne

Determinanty budowania standaryzacji
– Czynniki wpływające na zaburzenie standaryzacji
– Planowanie, wdrożenie, kontrola i poprawki – czyli cykl Deminga w standaryzacji
– Jak się przygotować do wdrażania standaryzacji?
– Ćwiczenia praktyczne

Standaryzacja w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa
– Procesy i procedury – najlepsze praktyki ich formułowania
– Dokumentacja – stosowanie i tworzenie własnych kart standaryzacyjnych dla poszczególnych stanowisk i działów

Pracownik – najważniejszy element wdrażania standaryzacji cz.1
– Systemy motywacyjne w ramach standaryzacji – techniki i strategie wsparcia pracownika
– System szkoleniowy dla nowego pracownika

Ścieżka kariery a standaryzacja w przedsiębiorstwie
– Pracownik a wdrażanie standardów i procedur – wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi