VAT Niemiecki - Wyszkoleni
VAT Niemiecki

VAT Niemiecki

599

Na tym szkoleniu poznasz wszystkie zagadnienia dotyczące VAT niemieckiego. Sprzedaż, zakup, import i export w obrocie międzynarodowym.

Zarządzanie stresem

599

Dodaj do koszyka

1. Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:

1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.
 • Obowiązek podatkowy w WDT.
 • Zaliczki na poczet WDT.
 • Podstawa opodatkowania w WDT.
 • WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
 • Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.
 • Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.
 • Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
 • Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.
 • Prawidłowe fakturowanie WDT.
 • Korekta WDT.
 • Magazyn konsygnacyjny.
 • Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.

1.2. Eksport towarów:

 • Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.
 • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
 • Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
 • Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.
 • Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
 • Zaliczka na poczet eksportu towarów.
 • Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.

1.3. Sprzedaż usług zagranicę.

 

2. Zakup w obrocie międzynarodowym:

2.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

 • Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.
 • Wyłączenia z WNT.
 • Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.
 • WNT towarów własnych.
 • Obowiązek podatkowy w WNT.
 • Zaliczki na poczet WNT.
 • Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
 • Podstawa opodatkowania w WNT.
 • Korekta WNT.
 • Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT – nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.

2.2. Import towarów:

 • Pojęcie importu towarów.
 • Podatnik VAT z tytułu importu towarów.
 • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.

2.3. Import usług:

 • Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.
 • Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.
 • Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.
 • Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.
 • Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
 • Import usług w deklaracji VAT – 7.

2.4. Transakcje łańcuchowe:

 • Definicja.
 • Dostawa ruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
 • Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
 • Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.
 • Studium praktycznych przypadków:
  • transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika – skutki podatkowe,
  • transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,
  • transport kombinowany,
  • transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.
  • Istota procedury i korzyści z niej płynące.
  • Warunki konieczne do zastosowania procedury.
  • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.
  • Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.
  • Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.
 • Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

3. JPK – VAT w obrocie międzynarodowym.

 

Czas szkolenia: 5h

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

Prowadzący:

Mariusz Nowak – doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.