Zmiany w VAT 2022 - Wyszkoleni
Zmiany w VAT 2022

Zmiany w VAT 2022

499

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług.

Sukcesja testamenty Polisy

499

Dodaj do koszyka

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, zagranicznych, jak również usług o charakterze transgranicznym.

W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało ostatnie nowelizacje w przepisach.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o przykłady praktyczne, z którymi wykładowca spotyka się w codziennej pracy w zakresie doradztwa podatkowego.

Zakres szkolenia:

 • Zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 • Nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego.
 • Nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus.
 • Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
 • Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
 • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 • Nowe zasady przeliczania kursów walut.
 • Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.
 • Zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).
 • Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to kolejny obszar zmian w stosowaniu przepisów w zakresie:
  • WDT i WNT,
  • eksportu i importu towarów,
  • eksportu i importu usług.

 

Czas trwania szkolenia: 5h

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Prowadzący:

Mariusz Nowak – doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.